2022-06-08 08:10Pressmeddelande

Hur kan flexibel inredning gynna en grön omställning?

Foto: Anton ErikssonFoto: Anton Eriksson

Dynamiska arbetsplatser och flexibla hyresavtal blir allt vanligare – samtidigt som engagemanget för hållbarhet fortsätter att öka. För att möta det stora intresset har Greenified gjort det ännu lättare att hantera återbrukad inredning.

– Genom ett cirkulärt ägande av inredning går det att minimera miljöpåverkan med enkla medel. Vi erbjuder sedan tidigare möjligheten att köpa återbrukade möbler på ett smidigt och överskådligt sätt. Nu adderar vi alternativt att hyra produkter och öppnar därmed dörren för fler att ta del av en hållbar utveckling – och låter kvalitativa möbler leva vidare, berättar Klara Mannrolin, projektledare på Greenified.

För att främja produktivitet och trivsel på arbetsplatsen behöver miljöerna vara verksamhetsanpassade. Digitaliserade arbetssätt och dynamiska behov har försvårat optimeringen av yta och inredning – och kan resultera i möbelköp som står oanvända.

– När kunden själv avgör hyreslängden för inredningen minimeras risken för under- och överdimensionering. Greenifieds hyresmodell är skalbar och det är alltid möjligt att anpassa tidsperioden eller uppdatera sitt befintliga produktutbud, säger Klara Mannrolin.

– Det här är en långsiktig, miljövänlig och kundanpassad lösning som blir ekonomiskt betydelsefull för många organisationer och ekologiskt nödvändig för planeten, fortsätter Klara Mannrolin.

Etableringen av Greenifieds e-handelssajt under 2021 har redan genererat i ramavtal med marknadsledande fastighetsbolag som sökt nya utvecklingsmöjligheter. Med möjligheten att hyra möbler erbjuder nu Greenified skräddarsydda inredningslösningar som kan anpassas efter behov. 

– För fastighetsägare och hyresgäster är Greenified en partner som säkerställer att lokalerna är inredda utifrån de behov och förutsättningar som finns under hela avtalsperioden. Vi hjälper våra kunder att undvika möbelförråd, logistik och administration samtidigt som de kan fokusera på att driva verksamheten framåt, avslutar Klara Mannrolin.


Om Input interior

Under varumärket Greenified har Input interiör, Nordens ledande oboerende inredningskoncern, arbetat med hållbar inredning, medvetna inköp, cirkulärt ägande och ansvarsfull förnyelse sedan 2015.


Kontaktpersoner

Klara Mannrolin
Projektledare Greenified
Klara Mannrolin