2023-02-22 14:56Pressmeddelande

Svenska myndigheter köper återbrukad inredning för miljoner

Foto: Anton ErikssonFoto: Anton Eriksson

Nu har svenska myndigheter haft möjlighet att handla återbrukade möbler och cirkulära tjänster genom ramavtalet Cirkulära möbelflöden i ett år. Försvarsmakten, Uppsala universitet och Statens fastighetsverk är några av verksamheterna som har utnyttjat möjligheten.

Under det senaste året har svenska myndigheter för första gången haft möjlighet att köpa in återbrukade möbler och rekonditionera produkter under ett rikstäckande avtal. I dagarna presenterade Kammarkollegiet en sammanställning över hur mycket pengar myndigheterna lagt på cirkulära möbelflöden.

Drygt nio miljoner kronor lades på återbruk och rekonditionering med en topp på nästan fem miljoner under det tredje kvartalet.

Försäljningsstatistiken visar att myndigheterna främst vänder sig till Input interiör med den cirkulära e-handeln Greenified som verktyg. Marcus Berntson, Head of KAM, på Input interiör belyste vikten av den här typen av avtal för att öka användandet av återbruk redan vid avtalssigneringen förra året. 

– Ett tydligt avtal under ordnade former är avgörande för att kunder ska känna sig trygga med att köpa och hyra återbrukade produkter. Nu kommer förhoppningsvis fler verksamheter att upptäcka hur smidigt det är att använda Greenified och vilka fördelar det finns med hållbara och cirkulära möbeltjänster.

Att upphandlingen för cirkulära möbelflöden introducerades är ett resultat av det ökade engagemanget kring hållbara lösningar och årets siffror styrker den utvecklingen.

– Möbler har en längre livstid än vad många tror och många myndigheter inser nu att allt inte behöver vara nytt. Mycket av de återbrukade möbler vi levererar upplevs som helt nya. Vi ser positivt på den här utvecklingen och hoppas framöver att fler vågar ta det första steget. De flesta inser snabbt hur smidigt och bra det fungerar med begagnade möbler, avslutar Patrik Clavenstam, hållbarhetsansvarig på Input interiör.


Om Input interior

Input interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom behovsanpassade lösningar för kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Idag är vi ca 650 medarbetare på 41 orter i Norden och omsätter ca 3,3 miljarder kronor.