2020-05-05 06:50Pressmeddelande

Input interiör kör fossilfritt till Region Skåne

Foto: Emmy JonssonFoto: Emmy Jonsson

Input interiör minskar sin miljöbelastning och levererar möbler fossilfritt till Region Skåne. Satsningen ses som ett pilotprojekt som kan komma att utvecklas på fler orter i Norden.

Som ett steg i Input interiörs hållbarhetsarbete ska den miljöbelastning som orsakas av bolagets transporter minskas. En insats som nu genomförs för att uppnå miljömålen fokuserar på fossilfria drivmedel.

Genom avtal med Region Skåne har Input interiör åtagit sig att använda 100 procent fossilfria drivmedel under transport till regionens verksamheter. I Skåne, där tillgång till rätt drivmedel finns, är satsningen fullt genomförbar och ses som ett pilotprojekt. När satsningen utvärderas ser Input interiör goda möjligheter för bolaget att minska koldioxidutsläppen genom att utöka användningen av fossilfria drivmedel på fler orter i Norden.

– Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror till viss del på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Exempelvis om den framställts av vegetabiliska eller animaliska fetter, säger Patrik Clavenstam, Kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Input interiör, och fortsätter:

– Parallellt med övergången till fossilfria drivmedel följer vi utvecklingen av gas och eldrivna lätta lastbilar. För närvarande består fordonsgas av naturgas och biogas. Där andelen biogas i produkten kontinuerligt utvecklats och därmed ökar andelen förnybart varje år. Utvecklingen av både fordon och drivmedel går snabbt och jag ser att det finns goda möjligheter för minskade utsläpp för hela koncernen framöver.

 


Om Input interiör

Input interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom behovsanpassade lösningar för kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Idag är vi ca 650 medarbetare på 41 orter i Norden och omsätter ca 3,3 miljarder kronor.

Kontaktpersoner

Kajsa Karlsson
Professional Communicator
Kajsa Karlsson
Patrik Clavenstam
Business Development Manager / CSR
Patrik Clavenstam