2024-01-31 12:11Nyheter

Statliga arbetskläder blir till bordsskivor

Statens Vegvesen arbetskläder

När myndigheten Statens vegvesen bestämde sig för att ta tillvara på överblivna arbetskläder vände de sig till Input interiör. Med kreativitet och ett stort kontaktnät har flera ton kläder och textilier omvandlats till tåliga bordsskivor.

Norges vägmyndighet Statens vegvesen ansvarar för landets riks- och Europavägar och arbetar uttalat med målet att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Återanvändning och återvinning av material vid byggande och underhåll är myndighetens främsta sätt att minska klimatpåverkan.

Samma filosofi ligger nu till grund för återvinningen av personalens arbetskläder och skor. Ett pilotprojekt som startade när Sindre Røstad, senior rådgivare för inköp på Statens vegvesen, satt i möte med Terje Kristiansen, COO på Input interior Norway.

– Statens vegvesen har samma ambition som oss på Input interiör, att bidra till cirkulära flöden och en hållbar framtid. För att lyckas med det krävs innovation och samarbete mellan branscher. Det handlar om att våga bryta mönster och se möjligheter i alla delar av en verksamhet, säger Terje Kristiansen.

Statens vegvesen arbetskläder

 

Med 5 000 anställda på 172 orter i landet har myndigheten en stor åtgång av arbetskläder. Innan Input interiör föreslog ett alternativ på hantering av överblivna kläder gick det som inte återanvändes till förbränningsanläggningar.

– Först och främst ska kläderna återanvändas på arbetsplatsen, även om någon har slutat. Det är mest resurseffektivt och hållbart. När det inte är möjligt så vill undvika att bränna dem, vi ser hellre att materialet återanvänds på andra sätt, säger Sindre Røstad.

Flera företag i inredningsbranschen har hittat miljövänliga metoder för tillverkning av produkter. Med en välorganiserad logistikapparat och stort kontaktnät har Input interiör nu sett till att de använda kläderna kommer till användning.

– Vi undersökte möjligheterna och vi visste att textiltillverkaren Kvadrat använder återvunna material för att skapa tåliga och fina bordsskivor. Vi föreslog för Statens vegvesen att vi kunde hämta de överblivna arbetskläderna, sortera dem och därefter överlämna materialet till Kvadrat, säger Terje Kristiansen.

Idén fick snabbt gehör hos myndigheten och inte långt därefter var planeringen igång.

– Så fort jag hörde Input interiörs förslag så sa jag ”lets go”. Det handlar om att vi behöver göra en förändring. Vi tjänar inga pengar på att lämna ifrån oss kläderna, utan vår ambition är att minska koldioxidutsläppen och inspirera andra att göra liknande satsningar. Vi är inte unika med överblivna arbetskläder och material. Jag tror att den här typen av lösning kommer att efterfrågas allt mer och när vi som myndighet kan visa vägen kan det öppna dörrar för andra, säger Sindre Røstad.

Över 3,5 ton kläder har hämtats från Oslo, Trondheim, Bergen och Tromsö och redan nu planeras nästa leverans till Kvadrat.

De första textilierna är nu omvandlade till bordsskivor och används på kontor i Norden. På frågan om någon bordsskiva har installerats på Statens vegvesens kontor svarar Sindre Røstad positivt.

– Nu har vi tre mötesbord med Kvadrats skivor på vårt nya huvudkontor. Men vi siktar på att installera flera även på andra platser i Norge. Det är cirkularitet på riktigt, avslutar Sindre Røstad.


Ämnen: Nyheter

Om Input interior

Input interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom behovsanpassade lösningar för kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Idag är vi ca 560 medarbetare på 41 orter i Norden och omsätter ca 3,5 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Marcus Eriksson
Communications Officer
Marcus Eriksson